Fett i avloppet

Fett som kommer ut i avloppsnätet stelnar, fastnar i ledningarna och orsakar stopp. Därför ska verksamheter med livsmedelshantering installera fettavskiljare.

Verksamheter som hanterar livsmedel har ofta höga mängder fett i avloppsvattnet. När temperaturen sjunker stelnar fettet och fastnar i rören. Stopp kan bland annat orsaka översvämningar i källare. Det är fastighetsägaren som blir ekonomiskt ansvarig vid sådana stopp. För att undvika fettstopp ska verksamheter som hanterar livsmedel installera fettavskiljare. Frityrolja, stekfett och liknande ska samlas upp och lämnas till entreprenör för återvinning.

Riktlinjer för fettavskiljare

Riktlinjerna för fettavskiljare och utsläpp av fetthaltigt vatten är uppdaterade i december 2015.

Riktlinjer för fettavskiljare Pdf, 300.7 kB.

Planerar ni att installera en ny fettavskiljare och har funderingar vänd er gärna till vår kundservice på 018-727 94 00 eller skriv till UtredningVA@uppsalavatten.se för mer information.

Innan du installerar fettavskiljare

Det är viktigt att fettavskiljaren är rätt dimensionerad och töms regelbundet. Iinnan installation av fettavskiljare ska en anmälan lämnas till Uppsala Vatten.


En bygganmälan behöver också göras till stadsbyggnadsförvaltningen på Uppsala kommun.

Fettavskiljare – anmäl installation – uppsala.se Länk till annan webbplats.

Dispens för installation och tömning

Samtliga livsmedelsverksamheter ska ha en fettavskiljare installerad. Dispens från detta krav kan sökas genom att fylla i nedanstående blankett.

 

Fettavskiljare ska tömmas en gång i månaden. Vissa verksamheter släpper ut mindre fett och då kan det räcka med tömning mer sällan. Dispens kan sökas genom att fylla i nedanstående blankett.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-07T23:43:43
Last modified:
2024-04-08T15:06:11
Published:
2019-05-07T23:45:45
Last published:
2024-04-08T15:06:11
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
fett-i-avloppet

EPI.Id
d409874c605d460c8a80064641bf7ecf