Till sidans huvudinnehåll

Abonnemang för sophämtning, slam- och latrintömning

Hur mycket kostar abonnemanget för sophämtning? Hur ofta töms mina kärl? Här hittar du det mesta om dina olika abonnemang. Hittar du inte svaren på dina frågor, kontakta gärna vår kundtjänst.

Ändra ditt abonnemang

Vill du göra ändringar i ditt abonnemang som exempelvis begära uppehåll i hämtning av ditt hushållsavfall, förlänga hämtningsintervallet eller ansöka om gemensam sophämtning? Kontakta kundtjänst så hjälper vi dig.

Kontakta kundtjänst

Anmäl ägarbyte

När du säljer din fastighet behöver ägarbytet registreras hos oss. Det sker inte automatiskt utan är ditt och köparens ansvar. Ägarbytesanmälan gäller abonnemang både för dricksvatten, avlopp och hushållsavfall. 

Anmäl ägarbyte

Anmäl inflyttning i nybyggd fastighet

När du som fastighetsägare tillträder en nybyggd fastighet ansvarar du för att fylla i en inflyttningsanmälan och skicka in den till oss.

Inflyttningsanmälan.pdf

Att söka dispens för hämtning av hushållsavfall, slam och latrin

Miljöförvaltningen vid Uppsala kommun är tillståndsmyndigheten som kan ge dispenser för hämtning av hushållsavfall, tömning av slam och tömning av latrin. Exempel på dispenser är:

  • befrielse från hämtning av hushållsavfall,
  • kompostering av hushållsavfall,
  • förlängt tömningsintervall av slam,
  • eget omhändertagande av slam och
  • eget omhändertagande av latrin.

Miljöförvaltningen – uppsala.se (öppnas i ett nytt fönster)

Handbok för avfallsutrymmen

Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen innehåller råd och anvisningar för transport, förvaring, arbetsmiljö och annat som rör hanteringen av ditt avfall.

Läs mer hos Avfall Sverige (öppnas i ett nytt fönster)