Till sidans huvudinnehåll

Vattenprovtagning privatpersoner

Till vattenlaboratoriet kan du som privatperson med egen brunn vända dig om du vill lämna in ett vattenprov för att ta reda på kvaliteten på ditt dricksvatten. Vi kan också utföra analyser av badvatten samt göra en avloppsanalys från ditt enskilda avlopp. För dig som producerar och tillhandahåller dricksvatten i en kommersiell eller offentlig verksamhet kan vi erbjuda ett heltäckande utbud av mikrobiologiska och kemiska analyser enligt SLVFS 2001:30.

Kontrollera dricksvattenkvaliteten i din brunn

För att ta reda på kvaliteten på dricksvattnet bör du som enskild brunnsägare regelbundet ta vattenprover på ditt dricksvatten. Du bör även lämna in ett dricksvattenprov om du känner smakförändringar, om vattnet luktar konstigt eller om vattnet börjar ändra färg.

Enligt rekommendation från Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning (öppnas i ett nytt fönster) bör den kemiska och mikrobiologiska undersökningen av dricksvatten utföras en gång per treårsperiod vid så kallade enskilda anläggningar. För övriga anläggningar bör dricksvattenkvaliteten undersökas minst en gång per år.

Vi gör en vattenanalys på vattnet och ser om vattnet innehåller bakterier. Vi tittar även på vattnets kemiska egenskaper (till exempel om det innehåller radon). Med hjälp av analyssvaren kan vi bedöma om vattnet är lämpligt som dricksvatten.

Den som har en egen brunn och använder dricksvattnet i kommersiell eller offentlig verksamhet omfattas i de flesta fall av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter (öppnas i ett nytt fönster). Dessa föreskrifter är regler som dricksvattenproducenter måste följa. Det är viktigt att du upplyser laboratoriet om att vattnet skall analyseras och bedömas efter Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter då dessa skiljer sig från kraven för enskild brunn.

Kontrollera det enskilda avloppsvattnet

Det är du som fastighetsägare som har ansvaret att se till att ditt avlopp uppfyller miljökraven. Vårt laboratorium kan hjälpa dig med en avloppsanalys och undersöker innehållet av bland annat näringsämnena kväve och fosfor som kan förorena dricksvattenbrunnar och orsaka övergödning samt påverka badvattenkvaliteten.

Vilka analyser behöver du?

Livsmedelsverkets webbsidor om egen brunn (öppnas i ett nytt fönster) kan du läsa mer om vilka analyser du kan behöva. Där hittar du också råd om hur du sköter om din brunn på ett bra sätt och hur du åtgärdar kvalitetsproblem. Du kan också rådgöra med den kunniga personalen på vårt vattenlaboratorium.

Vilka analyser som ska göras på det enskilda avloppet bestäms av miljöförvaltningen i din kommun.

Så gör du för att undersöka ditt vatten

Hämta provflaskor - öppettider

Provflaskor hämtar du hos vattenlaboratoriet alla vardagar, kl. 08.00–16.00. Utöver provtagningsmaterial får du även en följesedel samt information om bland annat provtagning, provmängder och provinlämning.

För provtagning till enskild brunn kan du även beställa hem dina provflaskor. Gör din beställning av provflaskor här.

Provinlämning - öppettider

 • Inlämning av prov för enskild brunn (brunnsvatten) enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning
  Dag för inlämning av vattenprov måste bokas. Du gör det själv i vårt bokningssystem för provinlämning (öppnas i ett nytt fönster). Välj önskat datum och tidpunkten kl. 08:00 för att starta bokningen (du kan sen komma när du vill 08.00-14.30 den valda dagen).
 • Inlämning av prov för dricksvatten enligt Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter SLV FS 2001:30
  - Enligt avtal eller särskilt överenskommet provtagningsprogram
  - I övriga fall genom bokning på telefon 018-727 94 50 (se våra kontaktuppgifter längst ned på sidan). Då får du komma måndag eller tisdag, 08.00-14.30, helgfria veckor.
 • Inlämning av avloppsvatten, badvatten och övriga prover
  - sker efter överenskommelse med laboratoriet. Kontakta oss på telefon 018-727 94 50 (se våra öppettider längre ned).

 

Provtagningsanvisning för enskild brunn (pdf)

Besöksadress för hämtning av provflaskor och inlämning av vattenprover är Stallängsgatan 3 (öppnas i ett nytt fönster).

Provsvar

Svarstiden för resultat kan se olika ut beroende på vilken typ av prov och vilka analyser som beställts. Normalt skickas analysrapporten ut till uppdragsgivaren inom två till tre veckor. Vattenlaboratoriet kan erbjuda muntligt preliminärsvar avseende mikrobiologiska analyser under fasta telefontider. Vid inlämning av ditt prov hos vattenlaboratoriet får du ett unikt provnummer (prov-id) som måste uppges vid telefonkontakt.

Torsdagar och fredagar, kl. 11.00-12.00, telefonnummer 018-727 94 51

Aktuella prislistor

Prislista analyser Uppsala Vattens vattenlaboratorium

 

Kontakt vattenlaboratoriet

Kontakta vattenlaboratoriet på telefon 018-727 94 50 på följande tider:

 
Måndag-onsdag 08.00-16.00
Torsdag 08.00-15.00
Fredag 08.00-12.00
Lunchstängt alla dagar 12.00-12.30

 

Besöksadress för inlämning av vattenprover är Stallängsgatan 3 (öppnas i ett nytt fönster).

För alternativa inlämningsställen hos ackrediterade laboratorium hänvisas till Swedacs hemsida www.swedac.se (öppnas i ett nytt fönster) (sök ackrediterade organ).