Hallkved

Hösten 2023 startar Uppsala Vatten planeringen för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Hallkved. Utbyggnaden beräknas vara klar 2027.

År 2021 tog kommunfullmäktige beslut om en VA-utbyggnadsplan. Enligt den planen har sex områden (Funbo, Fjällbo, Hallkved, Källtorp, Labruden och Marielund) mellan Trehörningen och Funbosjön pekats ut som utbyggnadsområden. Hallkved är först ut av de utpekade områdena.

Här kan du läsa mer om uppbyggnadsplanen.

Läs mer om vad ett utbyggnadsområde är och vad det innbär att bo i ett utbyggnadsområde.

Tidplan

I början kommer vår närvaro märkas i området då vi förbereder för utbyggnaden genom att samla in nödvändig information om området samt genomföra projektering. Det kommer attt utföras av personal från Uppsala Vatten eller av Uppsala Vatten anlitade konsulter ute på plats. Personal på plats ska alltid kunna uppvisa legitimation och ingen kommer gå in på någons tomt utan att vi har meddelat det i förväg.

Projektering är planerad att pågå under 2023-2024. Utbyggnaden är beräknad att pågå 2025-2027. Det innebär att anslutning tidigast kan påbörjas under 2027.

Kartan nedan visar en markering över fastigheter som är aktuella för anslutning.

Karta som visar markerat område i Hallkved för utbyggnad av kommunalt VA

Inmätning av enskilda avloppsanläggningar

Under vecka 18 planerar vi att genomföra inmätning sv befintliga avloppsanläggningar. Har du fått ett brev om det så innebär det att vi behöver åtkomst på din tomt. Inmätningen innebär ingen fysisk påverkan på din tomt.

Inmätningen gör vi för att veta anläggningens läge samt höjder för inlopp och utlopp i anläggningen. Detta använder vi sedan för att ställa anläggningen i relation till de nya ledningarna som kommer att byggas i området.

Brevutskick och avtal

Uppsala Vatten har skrivit avtal med fastighetsägare som har tomter som vi kommer att behöva tillgång till under arbetets gång.

För att säkerställa markåtkomst för våra ledningar så har vi också att ansöta om ledningsrätt hos Lantmäterimyndigheten.

Läs mer om ledningsrätt hos Lantmäterimyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationsmöte

18 oktober hölls ett informationsmöte där Uppsala Vatten och miljöförvaltningen presenterade planen för utbyggnad av kommunalt VA i Hallkved.

Presentation Hallkved 18 oktober Pdf, 2.6 MB.

Informationutskick

Under projektets gång så kommer Uppsala Vatten och våra entreprenörer att göra informationsutskick till berörda boende i Hallkved.

Anmäl dig här för att få digitala utskick via e-post som rör din fastighet

Har du frågor?

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Sara Edvardsson som är projektledare på Uppsala Vatten. Du når henne lättast via mejl sara.edvardsson@uppsalavatten.se eller telefon 018-727 98 38.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2023-10-03T12:01:52
Last modified:
2024-04-16T13:41:25
Published:
2023-10-03T12:18:57
Last published:
2024-04-16T13:41:25
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id