Uppföljning

Uppsala Vatten ansvarar för avfallsplanen och har det övergripande ansvaret för att följa upp och utvärdera genomförandet av programmet och handlingsplanen.

Uppföljning av avfallsplanen sker årligen

Uppsala Vatten ansvarar för avfallsplanen och har det övergripande ansvaret för att följa upp och utvärdera genomförandet av programmet och handlingsplanen.

Alla nämnder och bolagsstyrelser är ansvariga för att använda programmet i sin verksamhet och genomföra de åtgärder som de ansvarar för enligt handlingsplanen. För att uppnå avfallsplanens mål behövs samverkan mellan förvaltningar och bolag .

Indikatorerna och åtgärderna återfinns i avfallsplanens handlingsplan.

Läs handlingsplan här Pdf, 296.2 kB, öppnas i nytt fönster. 

Avfallsplanen är ett kommungemensamt program

Avfallsplanen har tagits fram av en brett sammansatt arbetsgrupp med representanter för såväl Uppsala Vatten som kommunledningskontoret, miljöförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen. Arbetsgruppen har även haft konsultstöd under hela framtagandet. Utöver arbetsgruppen har tjänstepersoner från arbetsmarknadsförvaltningen, Skolfastigheter AB, Uppsalahem AB, Uppsala Kommun Arenor och Fastigheter AB samt utbildningsförvaltningen varit involverade vid framtagandet av handlingsplanen.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2023-03-03T11:14:10
Last modified:
2023-03-03T11:16:49
Published:
2023-04-19T13:02:52
Last published:
2023-04-19T13:02:52
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
utvecklingsomraden-och-atgarder-i-avfallsplanen

EPI.Id
82598109d79d4b3c9f3496357c66c771