Avfallsplan

Uppsala kommuns avfallsplan är ett viktigt verktyg för att utveckla avfallshanteringen och skapa cirkulära resursflöden. I avfallsplanen fastställs mål och åtgärder för hur vi ska minska avfallsmängderna, öka återanvändningen och materialåtervinningen, minska avfallets miljö- och klimatpåverkan göra det lätt att göra rätt och svårt att göra fel.

Kommunfullmäktige fattade beslut om avfallsplanen den 19 september 2022.

En avfallsplan för ett cirkulärt Uppsala

Sammanfattning av avfallsplanens innehåll.

Soptunna för matavfall och soptunna för restavfall står ohämtade på trottoaren.

Utvecklingsområden

Avfallsplanen består av fyra utvecklingsområden med tillhörande åtgärder.

Handlingsplan och åtgärder

Avfallsplanens åtgärder leder till att målen uppfylls.

Uppföljning

Kommun, bolag och förvaltningar har gemensam uppföljning.

Materialåtervinning

Utvecklingsområde 2.

Miljö och klimat

Utvecklingsområde 3.

Människan i centrum

Utvecklingsområde 4.

Välkommen upp i avfallstrappan

Det bästa avfallet är det som inte uppstår.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2023-03-03T09:27:21
Last modified:
2023-04-19T13:18:12
Published:
2023-04-19T13:01:04
Last published:
2023-04-19T13:18:12
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id