Välkommen upp i avfallstrappan

Avfall ska i första hand förebyggas genom att dela, hyra och reparera produkter istället för att köpa nytt. Att återanvända och köpa och sälja begagnat är ett bra alternativ om produkten inte finns att hyra eller dela.

avfallstrappa_461.png

Olika typer av materialåtervinning

Det som inte kan återanvändas eller lagas ska lämnas till materialåtervinning. Genom källsortering sorterar vi till exempel matavfallet i papperspåsen, olika typer av förpackningar för sig och trasiga trämöbler f ör sig för det ska kunna materialåtervinnas.

Avfall som inte går att materialåtervinna förbränns som i sig ger en viss miljönytta jämfört med deponering av avfall. I Sverige läggs lite material på deponi. Material som deponeras går inte att göra något annat med i nuläget, som asbest, gammal byggisolering, förorenade jordar eller obrukbart slam.

Ibland går det inte att undvika att skapa avfall, men det bästa avfallet är det som inte uppstår och varje dag kan vi tillsammans göra val som tar oss ett kliv upp i avfallstrappan.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2023-03-03T11:30:16
Last modified:
2023-03-03T11:30:16
Published:
2023-04-19T13:03:19
Last published:
2023-04-19T13:03:19
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
valkommen-upp-i-avfallstrappan

EPI.Id
7a05946d79ea4ea59e4c1fe627f5dd1e