Hårdhet, fluorid och avhärdning

Hårdheten på och mängden fluorid i vattnet varierar beroende på var i kommunen du bor någonstans.

Vattnets hårdhetsgrad mäts i tyska grader (°dH). Vattnet är mjukt under 5 °dH och hårt från 10 °dH och högre. Större delen av Uppland har kalkrika jordlager som gör att grundvattnet blir hårt.

Fluorid är ett naturligt ämne i marken. Lämplig mängd fluorid i dricksvattnet för att förebygga karies är 0,8–1,2 milligram per liter.

Information om andra ämnen finns i våra årssammanställningar av dricksvattenkvaliteten.

Det kommunala dricksvattnets hårdhet och fluoridinnehåll

Ort


Hårdhet i tyska grader (°dH)


Fluorid i mg per liter


Almunge


8


<0,2


Björklinge


8


0,5


Bälinge


16


1


Gunsta


8


1


Gåvsta


5


<0,2


Hammarby-Vallby


5


<0,2


Järlåsa


4


0,3


Knutby


7


0,4


Läby


8


0,5


Länna


8


1


Lövstalöt


16


1


Ramstalund


16


0,5


Rasbokil


5


<0,2


Skuttunge


8


0,5


Skyttorp


18


0,4


Storvreta


15


0,4


Uppsala


8


1


Vattholma


19


0,4


Vänge


17


0,7


< betyder mindre än.

Avhärdningsfilter

Upplands kalkrika jordlager gör att vattnet på många håll i kommunen är hårt och kalkrikt. Detta innebär att man får höga kalkhalter i dricksvattnet, något som är ofarligt men som kan märkas vid matlagning, disk, dusch och tvätt. För att minska mängden kalk kan man installera ett avhärdningsfilter.

Så fungerar ett avhärdningsfilter

I orter med hårt vatten har en del fastighetsägare valt att installera avhärdningsfilter. I ett avhärdningsfilter byts kalcium och magnesium ut mot natrium. Natrium kommer från saltet som fylls på i filtret. Ett avhärdningsfilter kan i huvudsak vara inställt på två sätt. Ett alternativ är att låta allt vatten gå genom avhärdaren, vilket medför att vattnet blir totalavhärdat. Då byts allt kalcium och magnesium ut mot natrium.

Det andra alternativet är att låta en del av vattnet gå genom avhärdaren medan en annan del inte går igenom. Då blandas ett totalavhärdat vatten med ett vatten som inte är avhärdat alls. Då finns det fortfarande kvar kalcium och magnesium i vattnet. Använder du ett avhärdningsfilter har vattnet en annan hårdhetsgrad och kalciumhalt jämfört med vad som står på sidan om de olika hårdhetsnivåerna i kommunen. (Uppsala Vatten känner inte till vilken kvalitet vattnet har efter ett avhärdningsfilter. Hårdheten beror på hur det aktuella filtret är inställt.)

Användning av avhärdningsfilter

Hårdheten i ett vatten är summan av dess innehåll av kalcium- och magnesiumjoner. I ett avhärdningsfilter byts både kalcium och magnesium ut mot natrium. I vattenverken i Uppsala stad används en metod där bara en del kalcium tas bort och inget natrium tillsätts. Det medför att vattnet räknas som medelhårt eftersom magnesiuminnehållet är oförändrat. Orsaken till att Uppsala Vatten valt denna metod är att den bara tar bort kalcium och inte tillsätter natrium. Det är kalcium som ingår i de kalkavlagringar som ett hårt vatten bildar och som kan bildas i exempelvis varmvattenberedare och diskmaskiner.

Det är normalt att ett vatten har en kalciumhalt på 35 mg/l. Har man bara behov av vatten för normala hushållsändamål finns det ingen anledning att avhärda vattnet ytterligare i fastigheten. Har man totalavhärdat vattnet i fastigheten och sedan tar bort filtret kommer vattnet att innehålla mera kalk jämfört med tidigare.

När vatten värms upp fälls mer kalk ut och därför rekommenderar Uppsala Vatten att man använder avhärdare i diskmaskinen om maskinen har en sådan. Diskmaskiner i storkök kan också behöva avhärdning för att fungera bra.

Borttagning av avhärdningsfilter

Väljer du att sluta använda avhärdningsfilter är det viktigt att se till att inget vatten går genom filtret. Om det går vatten genom ett filter som inte används finns det risk för att det blir bakterietillväxt i filtret. Det räcker alltså inte att bara dra ur sladden, eftersom vattnet fortfarande passerar genom filtret.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-09T14:13:02
Last modified:
2022-09-18T20:15:08
Published:
2019-05-09T14:13:15
Last published:
2022-09-18T20:15:08
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
hardhet-fluoridinnehall-och-avhardning-av-dricksvatten

EPI.Id
29139757038047b1b456723be1869ad7