Fyll poolen på rätt sätt

En flicka simmar och en pojke med dykarglasögon ligger på rygg med en flytorm

Under våren och sommaren används dricksvatten ofta till annat än normal hushållsförbrukning. Extra ansträngt blir det när många vattnar sin gräsmatta eller fyller sin pool vid samma tillfälle. Vattenledningarna är dimensionerade för normal hushållsförbrukning för att säkerställa tillräcklig omsättning och god kvalitet på vattnet. Slösa inte med vattnet och följ våra tips för att hantera din pool på ett klokt sätt.

Så fyller du din pool

  • Planera poolens öppning i god tid inför säsongen.
  • Se till att poolen är tät och att reningen fungerar så att du inte behöver fylla den mer än en gång per säsong.
  • Planera när du ska fylla poolen. Bäst är att fylla den på natten, när övrig vattenförbrukning är lägre. Undvik att fylla poolen de varmaste dagarna när många använder mycket vatten.
  • Undvik också att fylla poolen samtidigt som din granne, stäm av först.
  • Använd kallvatten inte varmvatten. Spara på energin.
  • Täck över poolen när den inte används, då minskar avdunstningen av vatten.

Vid bevattningsförbud

Om det råder bevattningsförbud får du inte fylla din pool.

Så tömmer du din pool

En viktig sak att tänka på är att pool- och bassängvatten som innehåller klor alltid ska avkloreras innan poolen töms. Avklorering kan ske antingen genom att låta

  • vattnet stå ute i solen några dagar så att allt fritt klor förbrukas, eller
  • genom att tillsätta någon av kemikalierna natriumsulfit eller natriumtiosulfat, som vanligen säljs i butiker för bassängtillbehör.

När vattnet är avklorerat bör tömning av pooler, spa-bad, etc. ske genom att vattnet får infiltrera i en gräsmatta eller annan genomsläpplig yta. Se till så att vatten inte rinner in på grannfastighet och kontrollera att det inte finns enskilda vattentäkter i närheten. Om ingen genomsläpplig yta finns kan vattnet i nödfall tömmas i dagvattennätet, t ex i en närbelägen gatubrunn.

Observera att det INTE är ett alternativ att leda vattnet till spillvattennätet, till exempel via bostadens duschbrunn, badkar eller motsvarande. Poolvattnet är betydligt renare än avloppsvattnet som leds till de kommunala reningsverken. Om poolvattnet hamnar i avloppsledningarna så förorenas det i onödan och kommer att föra med sig oönskade ämnen som fosfor, kväve, metaller och läkemedelsrester ut i närmaste vattendrag, Fyrisån, Mälaren och Östersjön.

  • Backspolvatten från pooler bör alltid ledas till spillvattennätet och inte till dagvatten.
  • Eventuellt tillsatt algbekämpningsmedel ska ha hunnit förbrukas innan tömning. Använd aldrig mer kemikalier än vad som verkligen behövs vid klorering och algbekämpning.

Överblivna reningskemikalier

Tänk på att inte använda mer kemikalier än vad som behövs och att överblivna reningskemikalier lämnas in som miljöfarligt avfall till någon av våra återvinningscentraler.

Fler vattenspartips

Här hittar du fler vatten spartips.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2024-05-24T15:53:44
Last modified:
2024-05-27T08:26:14
Published:
2024-05-24T15:59:19
Last published:
2024-05-27T08:26:14
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id