Uran

Uran finns naturligt i berggrunden och marken. Hur mycket uran det finns varierar stort både inom landet och inom kommunen. Uranet som finns i dricksvattnet kommer från det uran som finns naturligt i berggrunden/marken och som alltid har funnits där.

Livsmedelsverkets rekommendationer

Uran i dricksvattnet kan påverka njurarnas funktion. Det visar både studier på människor och djurförsök. Livsmedelsverker rekommenderar därför dricksvattenproducenter att vidta åtgärder om dricksvattnets uraninnehåll är 30 μg/l eller mer.

Njurarna påverkas av uranets kemiska egenskaper, inte av dess strålning.

Uranhalter i vårt kommunala dricksvatten

Tabellen visar det uppmätta medianvärdet (år 2021) för uran i det kommunala dricksvattnet för olika orter i kommunen.

Ort

Uran i μg/l *

Almunge

5

Björklinge

19

Bälinge

30

Gunsta

18-28

Gåvsta

22

Hammarby-Vallby

22

Järlåsa

1

Knutby

3

Läby

19

Länna

18-28

Lövstalöt

30

Ramstalund

16

Rasbokil

22

Skuttunge

19

Skyttorp

16

Storvreta

15

Uppsala

18-28

Vattholma

17

Vänge

19

* μg/l = mikrogram per liter

1 μg/l = 0,000 001 gram per liter vatten

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-09T14:14:56
Last modified:
2022-09-18T20:23:26
Published:
2022-03-15T14:58:09
Last published:
2022-09-18T20:23:26
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
radon-och-uran

EPI.Id
eea2b5d43c98402eb84bc9a1bea1c081