PFAS (Perfluorerade ämnen)

I Uppsala kommun finns fjorton vattenverk där vi producerar kommunalt dricksvatten. Alla Uppsala Vattens vattenverk klarar de PFAS-gränsvärden som gäller idag.

Bäcklösa vattenverk i Uppsala stad är det enda vattenverk där vattnet har PFAS-halter som överstiger Livsmedelsverkets kommande gränsvärden som börjar gälla 1 januari 2026. I dricksvattnet från övriga vattenverk i Uppsala kommun är värdena klart under de kommande gränsvärdena.

Livsmedelsverkets rekommendationer i dag säger att dricksvatten som innehåller mindre än 90 nanogram PFAS 11 per liter kan drickas utan särskild åtgärd. 1 januari 2026 börjar Livsmedelsverkets nya gränsvärden för PFAS att gälla. De omfattar två gränsvärden:

PFAS 4: 4 nanogram per liter
PFAS 21: 100 nanogram per liter

Gränsvärdet för PFAS 4 är det som är mest utmanande för Uppsala. Om PFAS 4-gränsvärdet uppfylls, så uppfylls gränsvärdet för PFAS 21 med god marginal.

Läs mer om vad som skiljer PFAS 4, PFAS 11 och PFAS 21 längre ner på den här sidan.

Läs mer om PFAS på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

PFAS-nivåer i Uppsala kommun

Alla vattenverk i Uppsala kommun klarar med god marginal de åtgärdsgränsvärden som gäller i dag för PFAS, det vill säga max 90 nanogram PFAS 11 per liter. Bäcklösa vattenverk är det enda av Uppsala kommuns vattenverk som har PFAS-nivåer som överstiger de kommande gränsvärdena som börjar gälla 1 januari 2026.

Bäcklösa vattenverk har följande PFAS-värden:

  • PFAS 4: 3–8 nanogram per liter
  • PFAS 21: 5–15 nanogram per liter

Det pågår åtgärder för att utöka reningen av PFAS på Bäcklösa vattenverk, för att säkerställa att dricksvattnet kommer kunna möta de nya kraven.

PFAS-nivåer i utgående vatten från vattenverk i Uppsala kommun

I tabellen nedan visas mängden PFAS 4 i nanogram per liter dricksvatten ut från vattenverk i Uppsala kommun. Värdena som visas är minimumvärden och maxvärden på PFAS 4 under perioden 2021-2023. Bäcklösa vattenverk är det enda vattenverk som har halter som överskrider de kommande gränsvärdena, och de värdena redovisas separat i texten ovanför denna tabell.

Vattenverk

Min.

Max.

Almunge*

0,54

4,64

Björklinge

0,32

0,48

Gränby

1,76

2,7

Järlåsa

<0,6

<0,6

Knutby

<0,6

<0,6

Lejsta

0,4

<0,6

Lövstalöt

0,68

2,46

Ramstalund

1,31

3,49

Skyttorp

<0,6

<0,6

Storvreta

0,43

<0,6

Vattholma

0,50

0,54

Vänge

0,32

0,81

* Vattenförsörjningen i Almunge kompletteras med dricksvatten från Uppsala stad.

Historiska PFAS-nivåer i Uppsala

När PFAS upptäcktes 2012 i dricksvattentäkten i Stadsträdgården stängdes den vattentäkten av. Bäcklösa vattenverk, som fick sitt vatten från Stadsträdgårdens vattentäkt och Sunnerstas vattentäkt, hämtade då bara vatten från Sunnerstas vattentäkt. När PFAS-reningen var på plats i Bäcklösa vattenverk 2014 öppnades vattentäkten i Stadsträdgården igen och förser sedan dess Bäcklösa vattenverk med vatten tillsammans med Sunnerstas vattentäkt.

Från 2014 fram till januari 2023 var halterna för PFAS 4 och PFAS 11 i det utgående dricksvattnet från Bäcklösa vattenverk i medeltal:

PFAS 4 13 nanogram per liter i medeltal
PFAS 11 22 nanogram per liter i medeltal

Sedan januari 2023 har Uppsala Vatten arbetat aktivt med att optimera och förbättra den nuvarande kolfilterreningen som en anpassning till de nya krav som börjar gälla från och med 1 januari 2026. Från och med januari 2023 har dricksvattnet från Bäcklösa vattenverk PFAS-värden för PFAS 4 på mellan <4–8 nanogram per liter och 5–15 nanogram per liter för PFAS 21.

Vad är skillnaden på PFAS 4, PFAS 11 och PFAS 21?

PFAS är ett samlingsnamn för en grupp syntetiskt framställda kemikalier. Det finns fler än 10 000 olika PFAS-ämnen och de mest kända substanserna kallas PFOS och PFOA.

De åtgärdsgränser som Livsmedelsverket har för PFAS i dag gäller PFAS 11, som är en grupp om 11 olika PFAS-ämnen. Därför har Uppsala Vatten historiskt provtagit på PFAS 11.

Från 1 januari 2026 kommer nya gränsvärden från Livsmedelsverket. De nya gränsvärdena gäller PFAS 4 och PFAS 21.

PFAS 4 är en grupp om 4 olika PFAS-ämnen.

Gränsvärdet för PFAS 21 omfattar PFAS 4 samt ytterligare 17 andra PFAS-ämnen.

Gränsvärdet för PFAS 11 omfattar PFAS 4 samt ytterligare 7 andra PFAS-ämnen.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2024-01-17T17:10:10
Last modified:
2024-03-12T11:06:04
Published:
2024-01-17T17:10:25
Last published:
2024-03-12T11:06:04
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id