Köksavfallskvarnar

Uppsala Vatten tillåter inte anslutning av avfallskvarnar annat än i undantagsfall då särskilda skäl finns.

I Uppsala kommun finns ett helt utbyggt system för insamling av matavfall och livsmedelsavfall från hushåll och företag. Insamlat organiskt avfall rötas vid Kungsängens gård och ger biogas till fordon och gödsel till jordbruket. Organiskt avfall får därför inte i normalfallet krossas i avfallskvarnar och släppas ut på avloppsnätet.

I kommuner som nu tillåter installation av avfallskvarnar (till exempel Stockholm) saknas utökad källsortering och endast obetydliga mängder organiskt avfall samlas in. Samtliga hushållssopor transporteras istället till förbränning. Så var det också i Uppsala innan insamlingen av matavfall påbörjades 1994.

ABVA09-Allmänna-bestämmelser-Uppsalas-VA-anläggning Pdf, 91.4 kB.
(Allmänna bestämmelser för användande av Uppsala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning)

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-09T14:16:45
Last modified:
2022-09-19T10:02:54
Published:
2022-04-08T10:00:39
Last published:
2022-09-19T10:02:55
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
koksavfallskvarnar

EPI.Id
1fadba0e023845d5b89797ce61963243