Målartips - all målarfärg räknas som farligt avfall

All färg innehåller ämnen som är mer eller mindre skadliga för reningsverket och miljön. Därför måste rollrar och penslar göras rent på rätt sätt och färgrester, rengöringstrasor med mera tas om hand så att miljön inte tar skada. Gul och röd konstnärsfärg kan dessutom innehålla den miljöfarliga tungmetallen kadmium, så tänk på att använda kadmiumfria alternativ.

I målarfärgen finns många olika ämnen som är skadliga för reningsverken och för miljön. De ämnen som reningsverken inte kan rena bort följer antingen med det renade avloppsvattnet ut i Fyrisån och vidare till Östersjön, eller samlas i slammet som sprids på åkermark. Därför måste vi alla hjälpas åt och se till att ingen färg hamnar i avloppet. Det är också viktigt att ta hand om de kemikalier som man gör rent med innan man börjar måla och när man har målat färdigt.

Steg för steg tips för dig som målar

Innan du börjar måla

Köp miljövänliga produkter. Titta efter miljömärkta alternativ av målartvätt, målarfärg och penseltvätt.

När du tar paus

Tar du en paus från målandet och ska måla senare med samma färg kan du lägga penseln eller rollern i en tätt försluten plastpåse så behöver den inte rengöras mellan gångerna.

När du är klar och inte vill återanvända verktygen

När du har målat klart låter du färgen torka in i pensel eller roller och lägger det i kärlet för restavfall (brännbart). En roller innehåller så mycket färg att det nästan är omöjligt att få rent den utan att spola av den – därför ska hela rollern slängas.

När du vill göra ren en pensel

 • Skölj penseln i en burk med vatten eller lösningsmedel. 
 • Torka av penseln på en tidning, ett papper eller en trasa tills den är fri från färg. Upprepa vid behov. 
 • Lämna burken med tvättvatten eller lösningsmedel som farligt avfall till en återvinningscentral. Märk burken med innehåll.

När du har målat klart

All färg räknas som farligt avfall. Därför ska du lämna följande till en återvinningscentral:

 • Överbliven färg
 • Tvättvatten och lösningsmedel som du använt för att göra rent penslar i
 • Överbliven lacknafta och andra lösningsmedel

Tomma färgburkar med intorkad färg lämnar du till förpackningsinsamlingen. Rollrar och penslar med intorkad färg, rollertråg med intorkad färg och trasor/torkpapper med färg eller lösningsmedel slängs i kärlet för brännbart avfall.

Konstnärsfärger med kadmium

Vissa konstnärsfärger innehåller den giftiga tungmetallen kadmium. Välj gula eller röda färger där det står "hue", "sub" eller "imit" efter kulörnamnet. Dessa färger innehåller inte kadmium.

Om du ändå väljer att använda färger med kadmium i kan du göra en insats för miljön genom att tänka på det här:

 • Ta bort färgrester på händerna med papper eller en trasa innan du tvättar dem.
 • Torka av dina penslar på papper så långt det är möjligt.
 • Skölj dem i en burk med lösningsmedel om du har använt oljefärg eller i en burk med vatten om du har använt akvarell- eller akrylfärg.
 • Torka sedan av penslarna på papper igen.
 • Lämna vattnet eller lösningsmedlet från färgtvätten till en återvinningscentral. Papper och trasor som har varit i kontakt med färgen ska också lämnas in. Märk allt med "Kadmiumfarligt avfall".

Vill du veta mer om varför det är så viktigt att vi minimerar mängden kadmium i vårt avloppsvatten? Läs vår folder!

Måla miljövänligt utan kadmium Pdf, 544.6 kB.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-10T08:19:52
Last modified:
2022-09-19T10:27:56
Published:
2019-05-10T08:25:28
Last published:
2022-09-19T10:27:56
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
malartips---all-malarfarg-raknas-som-farligt-avfall

EPI.Id
75b9a63f9e9a4a68a3360189be4a34ff