Till sidans huvudinnehåll

Uran

Uran finns naturligt i berggrunden och marken. Hur mycket uran det finns varierar stort både inom landet och inom kommunen. Uranet som finns i dricksvattnet kommer från det uran som finns naturligt i berggrunden/marken och som alltid har funnits där.

Livsmedelsverkets rekommendationer

Uran i dricksvattnet kan påverka njurarnas funktion. Det visar både studier på människor och djurförsök. Livsmedelsverker rekommenderar därför dricksvattenproducenter att vidta åtgärder om dricksvattnets uraninnehåll är 30 μg/l eller mer. 

Njurarna påverkas av uranets kemiska egenskaper, inte av dess strålning. 

Uranhalter i vårt kommunala dricksvatten

Tabellen visar det uppmätta medianvärdet (år 2021) för uran i det kommunala dricksvattnet för olika orter i kommunen.

Ort Uran i μg/l *
Almunge 5
Björklinge 19
Bälinge 30
Gunsta 18-28
Gåvsta 22
Hammarby-Vallby 22
Järlåsa 1
Knutby 3
Läby 19
Länna 18-28
Lövstalöt 30
Ramstalund 16
Rasbokil 22
Skuttunge 19
Skyttorp 16
Storvreta 15
Uppsala 18-28
Vattholma 17
Vänge 19

* μg/l = mikrogram per liter

1 μg/l = 0,000 001 gram per liter vatten